Doneren en onze supporters & pers

Wij zijn volledig afhankelijk van giften en donaties. Daarnaast ook van alle tijd en energie die vrijwilligers in de organisatie stoppen. Onze algemene voorwaarden met betrekking tot donaties staan onder Algemeen.

Ons bankrekeningnummer: Stichting “De Haagse Soepbus” Triodosbank NL84TRIO0320389235

Onze sponsoren

Supporter Soepbus Gemeente Den Haag  

 

Paswerkjoho world supporterFonds1818 bedankt!

pedicure vruchtenbuurt  Wool for warmth

 

De Haage Soepbus heeft de ANBI status toegewezen gekregen. Dat betekent dat wij geen belasting hoeven af te dragen over jouw gift, maar ook dat de gulle gevers hun gift grotendeels kunnen aftrekken. Schenkingen van en aan ANBI’s zijn namelijk volledig vrijgesteld van schenkbelasting indien aan de geldende voorwaarden is voldaan. Een schenking aan een ANBI komt verder – binnen de daarbij gestelde normeringen – in aanmerking voor giftenaftrek in de aangifte inkomsten-of vennootschapsbelasting.

Selectie uit onze pers