Missie en visie

MISSIE
De Stichting De Haagse Soepbus is er elke dag om op een verantwoorde en duurzame manier
alle mensen in Den Haag, die dit nodig hebben of er behoefte aan hebben, te voorzien van
koffie, brood, soep, menselijk begrip en een luisterend oor

VISIE
Wij doen dit omdat het nu helaas meer dan ooit nodig is. Onze inzet is om op een duurzame,
milieubewuste manier samen te werken met enerzijds sociaal-maatschappelijke organisaties die
er voor zorgen dat de bezoekers van de Soepbus uit de situatie komen waarin ze afhankelijk
zijn van de Soepbus en anderzijds met bedrijven en instellingen die de Soepbus zo breed
mogelijk kunnen ondersteunen en tegelijk voedselverspilling kunnen voorkomen.

Voor Den Haag, door Den Haag!