Missie en visie

Op welke manier

De Stichting de Haagse Soepbus is er voor alle mensen die aanwezig zijn op het grondgebied van de gemeente Den Haag en omstreken en vanuit (financieel)onvermogen geen toegang hebben tot reguliere voedselverstrekking. De inzet van de Stichting is om samen te werken met allerlei andere organisaties en op deze wijze te kunnen komen, indien gewenst, tot een goede doorverwijzing naar reguliere hulpverleners zodat mensen die gebruik maken van de Soepbus dit niet permanent hoeven te blijven doen maar te recht komen in een situatie die hun levensomstandigheden verbeteren en ze toegang geeft tot een reguliere voedselverstrekking.

Om dit te bereiken heeft de Stichting de Haagse Soepbus met allerlei hulpverlenende instanties contact gelegd en is er gevraagd en om te participeren zodat er gerichte vervolg hulpverlening komt voor gebruikers van de Haagse Soepbus.

Duurzaamheid

De Stichting de Haagse Soepbus zal voor het verwerven van voedsel gebruik maken van voedingsmiddelen die gedoneerd zijn of gemaakt worden door organisaties die een ideƫle doelstelling hebben.

Op deze wijze wil de Stichting de Haagse Soepbus meewerken aan het tegengaan van voedselverspilling en ondersteuning vragen aan productiebedrijven die vrijwilligers of mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt laten participeren in het bereiden en de distributie van voedsel.

De Haagse Soepbus gaat per 8 december 2022 met een electrische bus rijden.