Over de Haagse Soepbus

Welkom op de website van Stichting de Haagse Soepbus!

Eind 2021 is ‘de soepbus van de Kessler Stichting’ (na 34 jaar!) overgedragen aan een nieuwe
stichting: De Haagse Soepbus. De Soepbus is er elke dag voor de mensen die noodgedwongen
op straat moeten leven en geen of weinig toegang hebben tot normale voedselvoorzieningen.
Met koffie, een broodje en soep maar vooral met begrip, menselijke warmte en een luisterend
oor. Waar mogelijk proberen we de bezoekers van de soepbus in contact te brengen met
instanties die hen kunnen helpen om hun leven weer beter op de rit te krijgen. Wij vinden dat de
zorg voor mensen die in Den Haag op straat leven een verantwoordelijkheid is voor de hele
stad. Daarom is de Haagse Soepbus er voor Den Haag en door Den Haag! Wilt u meer weten,
helpen als vrijwilliger of een donatie willen doen laat het ons dat weten!